Kategorie kursów:


Język niemiecki - klasa II
Nauczyciel: Katarzyna Bujnowska
Kurs z przedmiotu Język niemiecki
Prowadząca: Katarzyna Bujnowska

Fakultety z Informatyki
Teacher: Aleksander Milcin
Fakultety z przedmiotu Informatyka

Matematyka
Teacher: Katarzyna Wiącek
Kurs z Matematyki - powtórka do matury
Informatyka
Teacher: Aleksander Milcin
Kurs z przedmiotu Informatyka - klasa I
Prowadzący: mgr Aleksander Milcin
Język polski - klasa I
Prowadzący: Marta Pajchrowska
Kurs z zakresu Renesans
English is everything!?
Teacher: Ania Miśkiewicz
Kurs English is everything!?


IRELAND AT SCHOOL
Teacher: Ania Miśkiewicz
Teacher: Anna Miśkiewicz
Kurs - IRELAND AT SCHOOL
SZKOLNY OMNIBUS JĘZYKOWY - język niemiecki
Teacher: Magdalena Stasiak
Kurs - SZKOLNY OMNIBUS JĘZYKOWY - język niemiecki
SZKOLNY OMNIBUS JĘZYKOWY - język angielski
Teacher: Ania Miśkiewicz
Teacher: Anna Miśkiewicz
Kurs - SZKOLNY OMNIBUS JĘZYKOWY - język angielski