Egzamin potwierdzający kwalifikacyjne w zawodzie technik usług fryzjerskich
(EF)

Teacher: Joanna Ratuszniak


Wpisz tutaj krótki opis kursu