Pracownia projektowania i montażu lokalnych sieci komputerowych - klasa II
(PLSK2)

Teacher: Arkadiusz MalczykKurs z przedmiotu Pracownia projektowania i montażu lokalnych sieci komputerowych