Programowanie obiektowe w języku Java dla urządzeń stacjonarnych i mobilnych
(POJ)

 Kurs wymaga klucza dostępu do kursu

Teacher: Aleksander MilcinKurs realizowany w ramach "Dolnośląskiego Programu Stypendialnego - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów uzdolnionych"