Pracownia diagnostyki i naprawy urządzeń techniki komputerowej - klasa III
(PDiNUTK3)

Teacher: Aleksander Milcin


Kurs z przedmiotu Pracownia diagnostyki i naprawy urządzeń techniki komputerowej - klasa III