Pracownia montażu i eksploatacji lokalnych sieci komputerowych oraz urządzeń sieciowych - klasa II
(PMIELSKOUS2)

Teacher: Aleksander Milcin


Kurs z przedmiotu Pracownia montażu i eksploatacji lokalnych sieci komputerowych oraz urządzeń sieciowych - klasa 2